japanese milf boxing trainer sex all japanese pass indiansexmovies.mobi woman big boob nice vagina hairy beauty figure old anal porn kunwari ladki ke bij nikalne lage chhote chhote bf

צור קשר

היזמים

מרכז השתלמויות והדרכה חינוכית ע"ר 580625937 כפר חב"ד

מייסדים

הר' שלמה רייניץ

הר' נתניאל זיס

מי אנחנו

עמותת 'ליב"ה' נוסד בל' ניסן ה'תשע"ו (8/5/2016) כדי להנגיש לחסידי חב"ד ולעם ישראל כולו את שיטתם החינוכית של אדמו"רי חב"ד – שיטת חב"ד.

הצורך

לא סוד שבדורות הקודמים, היה יותר קל לחנך את הדור הצעיר. המדיה לא היה מפותח, העולם היה יותר שמרני והסביבה לא היוותה סכנה לילדים. בנוסף, האמא בדרך כלל היתה עקרת הבית במשרה מלאה, כך שהפניות והסובלנות לילדים היו כדרוש.

בדורנו, קיימים בלבולים רבים מבית ומחוץ. המדיה, האינטרנט, הסמארטפונים, מאיימים על ערכי הנימוס, הצדק והיושר. כמו כן, הלחץ של המודרניזציה החברתית עושה את שלה ומשפיעה אף היא על ההורים והילדים.  

בנוסף, הלחץ היומיומי של ההורים כיום מוסיף על הקושי בחינוך הילדים. מוסדות החינוך אינן תחליף לחינוך של ההורים בבית. הילדים עלולים לגדול עם משקעים שונים – לימודיים, חינוכיים, התנהגותיים וערכיים ואין מי שיעזור להם.

הרבה ממוסדות החינוך נשארו עם שיטות חינוך שונות וישנות שהיו מקובלות ומותאמות לדרות הקודמים או אף לפני עשרות שנים, אך לא להיום. התוצאה העגומה שיכולה לקרות – ולצערנו הרב היא קוראת בפועל בארץ ישראל ובעולם כולו – שהילד גודל עם משקעים שונים הגורמים לתסכול, חוסר בטחון וחוסר אימון בהורים ובמערכת. משקעים אלה מביאים להתדרדרות קשה בכל התחומים המוסריים והערכיים.

למעשה, עתיד הילד לא נקבע בגיל ההתבגרות, אלא דוקא כשהוא רך בשנים בגיל הינקות והילדות. אך אם הילד גדל עם משקעים שונים בגיל הילדות, הוא עלול למצוא את עצמו עם משבר חריף המתגלה בכל עוצמתו בגיל ההתבגרות, ואז… קשה מאוד לתקן את המעוות אם בכלל.

שלוש סיבות עיקריות לאתגרי החינוך כיום

חוסר מודעות של ההורים והמחנכים להתמודדות מול המודרניזציה

שיטות חינוך ישנות במוסדות החינוך ואינן אקטואליות לילדינו

חוסר פניות של ההורים לחינוך ילדיהם

לסיכום

ובכן, השאלה הנשאלת היא: מי יתן את המענה הנכון ביותר לילדינו? מי מבין את רגשותיהם וצרכיהם? מי יודע להיכנס לנבכי נפשם?

הרבי מליובאוויטש שולח את שלוחיו בכל העולם כולו. היכן שיש יהודים נמצא גם את חב”ד. הבדיחה המתגלגלת בקרב ישראלים – “היכן שיש קוקה קולה יש חב”ד” – כבר מזמן לא בדיחה.

ובכן, מה סוד ההצלחה של ה’בתי חב”ד’? למעשה, כל הפעילות החבד”ית היא סביב חינוך. בית חב”ד, הוא לכל לראש בית חם לכל יהודי בעזרה ככל שתיהיה. אך לא רק. הפעילויות השונות של ה’בתי חב”ד’ מכילות בתוכן ערכים רבים מוסריים המושתתים על תורה ומצוות באופן מותאם למבוגרים וילדים. כך שלמעשה הם מחנכים גם ילדים וגם מבוגרים. הרבי ייסד שיטת חינוך אקטואלית ביותר וזהו סוד ההצלחה של הרבי, להשפיע ולחנך מליוני יהודים בכל העולם כולו, ישראלים אמריקאיים, אוסטרליים ואירופאים כאחד.

תנועת חב”ד כיום היא הגדולה ביותר בעם היהודי, משום ששיטת החינוך של הרבי היא המוצלחת ביותר.

שיטתו החינוכית של הרבי, מצויה במאות רבות של ספריו. אלפי אלפי הוראות והדרכות בנושאי חינוך והוראה. אין כל ספק שאם נאמץ את דרכו החינוכית של הרבי: א] נדע איך לחנך. ב] נעניק לילדינו את הכלים להתמודד. ג] ניהיה פנויים וקשובים לילדינו. כך נזכה לגדלם בדרך הנכונה, הבטוחה והאמיתית ביותר.

  זאת ועוד: אנו עומדים כעת בתקופת שיא שלא היה כמוה בכל הדורות. המשיח כבר בפתח. כפי שאמר הרבי פעמים רבות, כי אנו עומדים על סף הגאולה ולא נותר לנו אלא לקבל את פניו של המשיח. הרבי הורה לכל שלוחיו וחסידיו ולכל עם ישראל, לא להוריד את נושא משיח וגאולה מסדר היום. כל נושא בחיי היהודי צריך להיות חדור ברוח הגאולה. גם בחינוך הילדים נדרש להחדיר את פעמי הגאולה. משיח, גאולה ובית המקדש הם חלק בלתי נפרד משיטת החינוך של הרבי. כאשר ילד חי את נושאי הגאולה ומשיח הוא מצליח בכל הרבדים – החינוכיים והלימודיים ובוודאי שהוא חסין לכל רוח זרה. 

לסיכום: שיטתו החינוכית של הרבי מליובאוויטש הוכחה כמוצלחת ביותר. אין ספק שאם נאמץ שיטה זו נוכל להעמיד על הרגליים את דור העתיד לחיים מוצלחים בכל הבחינות – בגשם וברוח.

למטרה זו נוסדה ‘עמותת ליב”ה’. ליצור משנה חינוכית סדורה מתוך תורותיהם של אדמור”י חב”ד ולהפיץ שיטה זו בקרב ההורים בישראל ובעולם ובקרב מוסדות החינוך.

אדמו"ר הזקן

הרבי האמצעי

הצמח צדק

הרבי מהרש

הרבי הרשב

הרבי הרייץ